06-27194816

De wereld in getallen 5 antwoordenboek blok 3 S+ groep 7

De wereld in getallen 5 antwoordenboek blok 3 S+ groep 7
De wereld in getallen 5 antwoordenboek blok 3 S+ groep 7
€ 6,79 excl BTW
€ 6,79

Code: 5410870

Verpakt per:

Levertijd mits vooradig: 1-3 werkdagen
Review dit product als eerste
(0 recensies)

Omschrijving

 • Het pakket bevat alle werkboeken, een toetsboek en een licentie. Dit pakket van licentie en werkboekjes moet jaarlijks per leerling weer opnieuw worden besteld.
  De handleidingen mogen alleen aangeschaft worden, indien voor de hele groep ook de leerlingpakketten worden afgenomen.

  Uitgangspunten en doelstellingen

  De didactiek van De wereld in getallen 5 is gebaseerd op de laatste didactische inzichten en resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Met behulp van het hoofdfasenmodel, het drieslagmodel en het handelingsmodel worden de onderwijsbehoeften van kinderen snel en scherp aan het licht gebracht. Sterke rekenaars zijn snel in beeld en rekenproblemen worden in de kiem gesmoord.

  Leerstofinhoud

  De modellen uit het protocol ERWD zijn in De wereld in getallen 5 volledig verwerkt.
  Zo is elke leerlijn is opgebouwd aan de hand van het hoofdfasenmodel.
  In de handleiding iszijn de modellen zichtbaar gemaakt.
  De leerlijnen zijn getoetst aan de nieuwe tussendoelen en leerlijnen (TULE) van SLO en de kerndoelen primair onderwijs.


  Differentiatie & zorgverbreding

  In de groepen 3, 4 en 5 is het startniveau van de les voor de hele groep gelijk. Iedere dag hebben alle kinderen de mogelijkheid om het moeilijkste niveau te behalen. Iedere dag wordt er gekeken welke kinderen verlengde instructie nodig hebben.
  Vanaf groep 6 bereidt de Wereld in Getallen de kinderen voor op het behalen van de doelen op het streefniveau (S+). De zwakke rekenaars worden voorbereid op het behalen van de fundamentele rekendoelen (FS). Iedere les is er voor die kinderen de mogelijkheid om voor dat doel de instructie en verwerking op het hogere 1S niveau te maken. Voor de kinderen voor wie het fundamenteel niveau 1F aan het eind van groep 8 niet haalbaar is, is er voor Rekenroute. Met Rekenroute werken deze kinderen op hun eigen leerlijn. Daarnaast is Rekenroute geschikt voor kinderen die (tijdelijk) extra rekentijd krijgen ingepland op domeinen die ze niet beheersen. Klik hier voor de materialen van Rekenroute.
  Voor sterke en snelle rekenaars zijn er 'Denkvragen' tijdens de instructie, het extra onderdeel 'Rekenplein' in het leerwerkboek, en het onderdeel 'Plus' in het werkboek voor opgaven met tempo- en lichte niveaudifferentiatie. De Wereld in Getallen biedt voor de betere rekenaars verder een uitgewerkte compactingroute: compacting basis voor sterke rekenaars en compacting plus voor hoogbegaafde rekenaars. Speciaal voor de laatste groep is er ook RekenXL. Een complete aanpak voor groep 3 t/m 8 met pittige rekenwiskundige projecten voor een heel schooljaar. Klik hier voor de materialen van RekenXL.

  Verwerking & Toetsing/evaluatie

  Op vrijdag aan het eind van elke week (les 5, 10 en 15) van elk blok vindt de les 'Test-je' plaats. Nu wordt duidelijk of de kinderen de doelen van die week beheersen.

  Meer informatie

  Aandacht voor 21e-eeuwse vaardigheden: Eureka. Eureka is de naam van het uitdagende, rekenwiskundige vraagstuk, waarmee elk blok in De wereld in getallen 5 wordt afgesloten.
  Week 3 staat in het teken van meten en meetkunde. In deze week vindt de projectles plaats: een doeles waarin ervaren, verklaren en verbinden centraal staan. De kennis die de kinderen hier opdoen vormt de basis voor latere doelen binnen dit domein.


  Korte samenvatting

  • De beste rekendidactiek, uitdagend en preventief.
  • Maximale ondersteuning voor jou als leerkracht.

Specificaties

Productnummer: 5410870
Merk: KGRolf
Voorraad: 0
Verpakt per: / 1
Prijs per:
<